Головне управління ДПС
у Донецькій області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Одноразова безвідсоткова поворотна допомога непрацюючій працездатній особі з малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності

, опубліковано 23 лютого 2022 о 10:33

Добропільська ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій області повідомляє, що з 01.01.2022 року набрав чинності Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малоза- безпеченої сім’ї, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397 «Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей» (далі - Порядок).

Порядком передбачається надання одноразової безвідсоткової поворотної допомоги непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї у разі її реєстрації як безробітної в установленому порядку, яка виявила бажання отримати фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності, зокрема, для закупівлі обладнання та матеріалів для організації власного бізнесу, визначаються умови надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї, її розмір та умови повернення.

Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня календарного року, в якому приймається рішення про її надання ( у 2022 – 97500грн.).

Для отримання фінансової допомоги особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, подає:

- заяву про надання фінансової допомоги (далі - заява) за формою згідно з додатком 1;

- довідку для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством. Така довідка не подається, якщо центром зайнятості за наявності технічної можливості відомості про особу отримано шляхом інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС;

- бізнес-план.

Особа, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, розробляє бізнес-план самостійно або у процесі професійного навчання.

Заява подається особою до центру зайнятості, або за наявності технічної можливості через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Питання надання фінансової допомоги вирішується комісією, до складу якої включаються представники центру зайнятості, уповноважена особа виконавчого органу, представники органу соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування, територіальних органів ДПС, організацій (об'єднань) роботодавців і профспілок.

Рішення про надання фінансової допомоги або про відмову в її наданні приймається комісією за результатами розгляду бізнес-плану та поданих документів у присутності особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність (за її згодою), та оформляється протоколом.

Особа щодо якої комісією прийнято рішення про надання їй фінансової допомоги, створює юридичну особу чи реєструється як фізична особа - підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення про прийняте комісією рішення.

Якщо особа протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про прийняте комісією рішення не створила юридичну особу чи не зареєструвалася як фізична особа - підприємець без поважних причин, вона втрачає право на отримання фінансової допомоги.

Сума фінансової допомоги, що повертається особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність, зменшується на суму сплачених нею податків, зборів (обов'язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом трьох років з її отримання або за період з дати отримання такої допомоги до дати її дострокового повернення, в тому числі у випадку розірвання угоди.

Фінансова допомога не повертається, якщо особою, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність:

- за трирічний період з дати отримання фінансової допомоги або за період до дати її дострокового повернення, в тому числі у випадку розірвання угоди, сплачено податки, збори (обов'язкові платежі) і єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі, що перевищує суму наданої фінансової допомоги;

- у перший рік з дати отримання фінансової допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше ніж двох непрацюючих працездатних осіб із числа членів малозабезпечених сімей строком не менше ніж на два роки.

Рішення про неповернення фінансової допомоги приймається комісією за результатами перевірки виконання особою умов, зазначених у Порядку.

Фінансова допомога не повертається в разі смерті особи, яка виявила бажання провадити підприємницьку діяльність.

Контроль за поверненням фінансової допомоги здійснює регіональний центр зайнятості/центр зайнятості.