Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Добропільська ДПІ на зв’язку з платниками податків

опубліковано 04 червня 2024 о 14:19

Головний державний інспектор Добропільської ДПІ Головного управління ДПС у Донецькій Віта Полонська провела телефонну «гарячу лінію» для платників податків на тему: «Як отримати довідку про доходи на загальній та спрощеній системі оподаткування». Під час спілкування з платниками податків податківець акцентувала увагу на тому, що довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи видається на підставі поданої декларації про майновий стан і доходи. Щоб замовити довідку про доходи, подається заява до контролюючого органу за основним місцем обліку. 

Наводимо найпоширеніші питання, що цікавили платників податків.

 

Чи може ФОП, що перебуває на загальній системі оподаткування, надіслати заяву про видачу довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання інформації про одержані доходи через Електронний кабінет?

Повідомляємо,  що відповідно до пункту 179.12 статті 179 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) за зверненням платника податку на доходи фізичних осіб контролюючий орган, до якого було подано податкову декларацію, видає довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

Форми заяви про видачу довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) (далі – Заява) та довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або про відсутність податкових зобов’язань) (далі – Довідка), затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 568 зі змінами та доповненнями (далі – Наказ № 568). 

Типова інформаційна картка адміністративної послуги «Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)» затверджена наказом Державної податкової служби України від 22.04.2021 № 446 зі змінами та доповненнями, відповідно до якої строк надання вказаної адміністративної послуги – 10 календарних днів. 

 

Чи можна подати заяву про отримані доходи за декілька років? 

Щодо кожного звітного річного періоду, за який необхідно отримати Довідку, подається окрема заява. 

 

Які дані містить Довідка?

Згідно з підпунктом 2 пункту 8 Порядку оформлення і видачі довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань), затвердженого Наказом № 568, у рядку 01 Довідки зазначається сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, зокрема, але не виключно: заробітна плата, дохід відповідно до умов договору цивільно-правового характеру, іноземні доходи, доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна, дохід від надання майна в лізинг тощо, інвестиційний прибуток, вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна, інші доходи, доходи фізичної особи – підприємця та доходи, отримані фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. 

 

Законність використання Електронного кабінету для отримання Довідки?

Абзацом першим пункту 42 прим. 1.2 статті 42 прим. 1 Кодексу визначено, що Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених Кодексом та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання Кодексу та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи. 

 

Як користуватись Електронним кабінетом для отримання Довідки?

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС. 

Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою мобільного застосунку Дія або з використанням «хмарного» кваліфікованого електронного підпису. 

Фізична особа – підприємець, яка перебуває на загальній системі оподаткування, скориставшись меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету, має можливість надіслати до контролюючого органу лист, який містить заяву. Форма підготовки такої кореспонденції передбачає заповнення або вибір із запропонованих наступних реквізитів: 

·        код ДПІ, до якого відправляється лист; 

·        тип документа; 

·        тематика звернення; 

·        короткий зміст листа; 

·        сканований документ, який необхідно завантажити (файл у форматі pdf загальним розміром до 5 МБ). 

Протягом одного робочого дня після надсилання заяви її автора буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації Заяви в органі ДПС, до якого вона направлена. Інформацію щодо отримання та реєстрації Заяви в органі ДПС платник може переглянути у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету. 

Довідку платник отримує безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано заяву. 

 

Яка сума доходу зазначається у довідці про доходи ФОП – платника єдиного податку?

Згідно з пунктом  292.1 статті 292 Кодексу доходом для фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Відповідно до пункту 292.3 статті 292 Кодексу до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

 

Чи включаються до суми доходу платника єдиного податку кредиторська заборгованість, за якою минув строк позовної давності?

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Звертаємо Вашу увагу, що пунктом 296.8 статті 296 Кодексу визначено, що платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до органу контролю Податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – податкова декларація) за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 296.5, 296.6 статті 296 Кодексу та не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.

Згідно з приміткою до форми податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2020 № 752), фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку (незалежно від групи) у разі подання податкової декларації для отримання довідки про доходи обов’язково зазначають тип декларації «Довідкова», податкові зобов’язання по єдиному податку в розділах V та VI декларації не визначаються та Додаток 1 «Відомостей про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» не подається. Подання такої податкової декларації не звільняє платника від обов’язку подання декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Таким чином, у довідці про доходи фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку відображається сума отриманих нею доходів за відповідний період.

 

Чи може фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування отримати довідку про доходи за будь-який інший, ніж річний податковий період?

Повідомляємо,  що підрозділом 2.3 розділу ІІ Примірного положення центру обслуговування платників, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 30.09.2020 № 537 «Про затвердження документів, які регламентують діяльність ЦОП», визначено перелік адміністративних послуг, за отриманням яких платники можуть звернутися до центру обслуговування платників, зокрема щодо надання адміністративної послуги «Видача довідки про доходи».

Типову інформаційну картку адміністративної послуги «Видача довідки про доходи» затверджено наказом Державної податкової служби України від 22.04.2021 № 446, зі змінами та доповненнями, відповідно до якої строк надання такої адміністративної послуги – 10 календарних днів з дня отримання заяви. 

Довідка про доходи видається на підставі поданої податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Податкова декларація).

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, здійснюється відповідно до норм статті 177 Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Зокрема, фізичні особи – підприємці подають до контролюючого органу Податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені Кодексом для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи (пункт 177.5 стаття 177 Кодексу).

Фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли зі спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають Податкову декларацію за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (підпункт 177.5.2 пункт 177.5 стаття 177 Кодексу).

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування відповідно до підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 Кодексу подають Податкову декларацію за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу.

Поряд з цим, з урахуванням примітки 1 до Податкової декларації, не передбачено її подання з позначкою «довідкова» для отримання довідки про доходи. 

Отже, звітним (податковим) періодом є  календарний рік, за результатами якого фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування може отримати в контролюючому органі за основним місцем обліку (податковою адресою) довідку про доходи на підставі заяви, поданої у довільній формі та Податкової(их) декларації(ій).

Тобто, фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування не може отримати в контролюючому органі довідку про доходи за будь-який інший, ніж річний податковий період.

Під час гарячої лінії платники податків отримали вичерпні відповіді на всі питання.