Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Податкова служба Донеччини консультує щодо податку на прибуток підприємств

, опубліковано 25 березня 2024 о 10:22

Днями за зверненням Голови ради Територіального відділення ВГО «Асоціації платників податків України» в Донецькій області Романа Полякова відбулась онлайн зустріч у рамках Комунікаційної податкової платформи Головного управління ДПС у Донецькій області з фахівцями податкової служби Донеччини. До заходу долучилось 10 представників бізнесу.

У ході ZOOM-конференції начальниця управління оподаткування юридичних осіб фізичних осіб Анжела Мазуріна поінформувала щодо особливостей оподаткування податком на прибуток підприємств та відповіла на актуальні питання учасників зустрічі.

Роман Поляков зауважив, що таке безпосереднє спілкування і обговорення проблемних питань сприяє налагодженню конструктивної комунікації представників бізнесу Донеччини та податківців. 

Пропонуємо Вашій увазі відповіді на деякі із питань, які були обговорені під час онлайн зустрічі.

 

Питання: Які періоди беруться до уваги при ідентифікації квартальної звітності та застосування податкових різниць?

Відповідь: Об’єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування фінансового результату на різниці, які визначені Податковим Кодексом України. Платники податку, у яких дохід дорівнює або більше 40 млн грн, в обов’язковому порядку здійснюють коригування Фінансового результату на ці різниці. Для квартальних періодів суб’єкти, які мають дохід більше 40 млн грн/або дорівнює 40 млн грн, зобов’язані подавати звітність поквартально, а всі інші суб’єкти – в рамках річного декларування.

 

Питання: Як здійснюється виправлення помилок, самостійно виявлених платником податку, у податковій декларації з податку на прибуток? Чи подається фінансова звітність з виправленими показниками до додатка ВП до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та в якому вигляді (електронному чи на паперових носіях)?

Відповідь Існує три варіанти для виправлення помилок:

  • подача декларації «Звітна нова»;
  • складання Додатка ВП до поточної декларації. Під поточною мається на увазі декларація, яка подається за звітний період, який є наступним за періодом, у якому виявили помилку;
  • подача уточнюючої декларації.

Відповідно до ст. 50 ПКУ здійснюється коригування відповідних показників декларації і фактично два механізми цього коригування – або через подачу уточнюючої декларації за відповідний звітний період, який коригується,  або коригування в поточній декларації шляхом подання додатка ВП (цих додатків може бути безліч штук в залежності від того періоду, який коригується, там різниця тільки в тому, що коли йде уточнююча декларація, застосовується від суми недоплати штраф 3 %, а коли подаються поточні декларації, додаток ВП застосовується штраф -  5 %.  Спосіб подання платник обирає самостійно. При цьому виправлення суми штрафних санкцій та пені в Декларації не передбачено.

Згідно з ПКУ у разі самостійного виправлення платником податків, з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пені.                                        

Починаючи з 27 травня 2022 року при поданні уточнюючих декларацій з податку на прибуток за звітні (податкові) періоди, які охоплюють періоди дії воєнного стану, платник податків звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пені на підставі п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.                                        

Водночас, тимчасово, на період з 01.08.2023 до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання за будь-який звітний період, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пені.

 

Питання: Якщо до уточненої декларації не подається уточнена фінансова звітність (наприклад, виправлення помилки здійснюється через 44-й рахунок), чи може це бути причиною неприйняття уточнюючої податкової звітності?

Відповідь Платник податків подає декларацію з податку на прибуток та обов’язково фінансову звітність. Згідно ПКУ фінансова звітність є невід’ємною частиною декларації з податку на прибуток.

 

Питання: Чи застосовується штраф та пеня при самостійному виправленні помилок в декларації з податку на прибуток у 2024 році?

Відповідь: З 01.08.2023 до припинення або скасування воєнного стану на території України, у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених ст. 50 ПКУ, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання за будь-який звітний період, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених п. 50.1 ст. 50 ПКУ, та пені.

 

Питання: Порядок заповнення обсягів, які декларуються платниками в рядках 01 та 02 декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік, після переходу з єдиного податку з особливостями оподаткування 2 відсотка доходу? (обидва рядки за неповний рік, чи тільки 02?)

Відповідь: Відповідно до абзаців шостого та сьомого п.п. 9.12 п. 9 підрозд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2 % у разі відновлення ним у цьому ж році сплати податку на прибуток підприємств, складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку такого календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2 % не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ, з урахуванням положень підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ для платників податку на прибуток, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну.

Обсяг річного доходу від будь-якої діяльності ( за вирахуванням непрямих податків)  платника податку на прибуток підприємств для цілей застосування п.п. 39.2.1.7 п.п.39.2.1 а.39.2 ст. 39, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 та п.137.5 ст.137 ПКУ обчислюється за весь звітний рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за періоди такого року, в яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку за ставкою 2 %.

Таким чином, платник податку, який перейшов в середині звітного періоду (кварталу, року) з загальної системи оподаткування на єдиний податок за ставкою 2 %, а потім до кінця року знову повернувся на загальну систему оподаткування, відображає у річній Декларації з податку на прибуток підприємств:

  • у рядку 01 – річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) відповідно до правил бухгалтерського обліку (включаючи період перебування на єдиному податку за ставкою 2%);
  • у рядку 02 – фінансовий результат до оподаткування, визначений відповідно до правил бухгалтерського обліку, за період перебування такого платника на загальній системі оподаткування.

 

Питання: Заповнення додатка РІ: актуальні податкові різниці.

Відповідь: 15 грудня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 24.10.2023 № 572 «Про затвердження Змін до додатка РІ до 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.11.2023 за № 1938/40994.

Наказом № 572 в Додатку РІ з 1 січня 2024 року дозволено відобразити податкові різниці за «перехідними» товарами, роботами, послугами, процес реалізації яких розпочався ще на спрощеній системі оподаткування, у т.ч. спецгрупі, на якій міг перебувати у звітному періоді платник податку на прибуток.

Додаток РІ до декларації з податку на прибуток (далі – ПП) призначений для відображення податкових різниць під час розрахунку об’єкта оподаткування (пункт 134.1.1 Податкового кодексу України). Результатом його обчислення є рядок 03 РІ в декларації. Податкові різниці виникають в різних аспектах оподаткування і впливають на фінансовий результат (ФР) до оподаткування, який зазначається в декларації. Причини цих різниць визначаються Податковим кодексом України і включають такі елементи:

  1. Більшість різниць перераховуються в розділі ІІІ.
  2. Різниці, що виникають у зв’язку з довгостроковим страхуванням життя та недержавним пенсійним страхуванням, враховуються у розділі ІІ.
  3. Різниці, пов’язані з різними перехідними операціями, які існують тимчасово, описані у Перехідних положеннях Податкового кодексу України.

За своєю природою рядок 03 РІ декларації є коригуючим, тобто, його значення може збільшувати (позитивний підсумок Додатка РІ) або зменшувати (від’ємний підсумок Додатка РІ) фінансовий результат до оподаткування.

Важливо зауважити, що Додаток РІ відображає податкові різниці та деталізує рядок 03 РІ в Податковій декларації з ПП.

 

Питання: Заповнення додатку РІ після переходу з єдиного податку з особливостями оподаткування 2 % доходу.

Відповідь:   15 грудня 2023 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 24.10.2023 № 572 «Про затвердження Змін до додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.11.2023 за № 1938/40994 (далі – наказ № 572). 

Наказом № 572 затверджено зміни до додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, зареєстрованим  в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20.02.2023 № 101) (далі – Декларація), які  пов’язані з реалізацією положень ЗУ від 30 червня 2023 року №3219 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі – Закон). 

Положення нової редакції пункту 41 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу щодо визначення фінансового результату до оподаткування застосовуються, починаючи з 01 серпня 2023 року.  У зв’язку із зазначеними змінами додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації приведено у відповідність до Кодексу. 

Одночасно звертаємо увагу, що пунктом 91 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу визначено особливості переходу суб’єктів господарювання, які використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього підрозділу, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до переходу на спрощену систему оподаткування. 

Так, згідно із підпунктом 91.1 пункту 91 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу платники єдиного податку третьої групи, які станом на 31.07.2023 використовували особливості оподаткування, встановлені пунктом 9  цього підрозділу, та не відмовилися від їх використання самостійно, з 01.08.2023 автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених пунктом 9 цього підрозділу. 

Відповідно до підпункту 91.3 пункту 91 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу оподаткування податком на прибуток підприємств платників податку, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 9 підрозділу та підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, та з 01.08.2023 повертаються на сплату податку на прибуток підприємств, здійснюється з урахуванням таких особливостей: 

 - платники складають та подають Декларацію наростаючим підсумком з початку 2023 календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Кодексу, з урахуванням положень підрозділу 4  розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу для платників податку на прибуток, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну; 

- для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період – 2022 рік: 

не перевищує 40 мільйонів гривень – у 2023 році встановлюється річний звітний період

перевищує 40 мільйонів гривень – у 2023 році встановлюється базовий квартальний звітний період

- обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) платника податку на прибуток підприємств для цілей застосування підпункту 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39, підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 та пункту 137.5 статті 137 Кодексу обчислюється за весь звітний 2023 рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за періоди 2023 року, в яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку; 

- для цілей розрахунку амортизації відповідно до положень підпункту 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 Кодексу платники податку враховують суму залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів, які були введені в експлуатацію до переходу платника на сплату єдиного податку та під час сплати єдиного податку, яка визначається, як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень статті 138 Кодексу (у тому числі під час перебування на сплаті єдиного податку); 

- для цілей застосування у 2023 році пункту 140.2 статті 140 Кодексу: 

- не враховуються нараховані у бухгалтерському обліку під час перебування на сплаті єдиного податку відсотки за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з нерезидентами; 

- не враховуються суми фінансових витрат за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за період перебування на сплаті єдиного податку; 

- сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з нерезидентами, та сума власного капіталу визначаються як середнє арифметичне значень таких боргових зобов’язань та, відповідно, власного капіталу на початок звітного періоду визначення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та на кінець відповідного звітного податкового періоду з цього податку з урахуванням процентів, зазначених у пункті 140.3 статті 140 Кодексу; 

- для цілей застосування у 2023 році підпунктів 140.5.4 та 140.5.51 пункту 140.5 статті 140 Кодексу не враховується вартість придбаних або реалізованих товарів (робіт, послуг) у періоди перебування на сплаті єдиного податку; 

- для цілей застосування у 2023 році підпункту 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 Кодексу не враховується сума роялті, відображена у складі витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку за періоди перебування на сплаті єдиного податку; 

- для цілей застосування у 2023 році підпункту 140.4.6 пункту 140.4 та підпункту 140.5.8 пункту 140.5 статті 140 Кодексу не враховуються суми дооцінки та уцінки, враховані у фінансовому результаті до оподаткування на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, за періоди перебування на сплаті єдиного податку. 

Враховуючи, що визначені пунктом 41 підрозділу 4 та пунктом 91 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу особливості оподаткування податком на прибуток підприємств застосовуються платниками податку, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку та з 01.08.2023 повернулися на сплату податку на прибуток підприємств, таким платникам податку необхідно визначати податкові зобов’язання в Декларації за оновленою формою за звітний (податковий) період – 2023 рік. 

 

Питання: Збитки минулих періодів. Чи не втрачаються при поверненні з ЄП 2 %? В том числі мова про збитки, отримані у 2022 році до переходу на ЄП 2 %.

Відповідь: Платник податку на прибуток, який тимчасово використовував особливості, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ (єдиний податок за ставкою 2 відс.), після повернення на загальну систему (у т.ч. якщо повернення відбулося в наступному році) має право зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування, що обліковувалася у нього до переходу на спрощену систему оподаткування.

 

Питання: Як здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування резидентом Дія Сіті – платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах.

Відповідь Відповідно до пп.141.10.3 п.141.10 ст.141 ПКУ від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями, юридична особа, яка внесена до реєстру Дія Сіті, але не подала заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – оподаткування податку на особливих умовах, вважається резидентом Дія Сіті – платником податку на загальних підставах. 

Підпунктом 140.5.17 п.140.5 ст. 140 ПКУ встановлено, що фінансовий результат податкового ( звітного) періоду збільшується на суму вартості майна, робіт, послуг (крім роялті), придбаного (придбаних) резидентом Дія Сіті – платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах у платників єдиного податку протягом податкового (звітного) року, в розмірі, що перевищує 20 % суми витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період. При цьому до витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включаються витрати, пов’язані з операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю.

Встановлено, що у 2024 році розміри придбання майна, робіт, послуг (крім роялті) у платника єдиного податку протягом податкового (звітного) року, передбачені п.п. 140.5.17 п.140.5 ст.140 ПКУ, визначаються в розмірі, що перевищує 50 % суми витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період. При цьому до витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включаються витрати, пов’язані з операційною, фінансовою та інвестиційною діяльності.

Резиденти Дія Сіті – платники податку на прибуток підприємств на загальних підставах, які зареєстровані протягом 2024 року (новостворені), у цьому календарному році розрахунок частки вартості майна (робіт, послуг), придбаного (придбаних) у платників єдиного податку, проводять на підставі показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за поточний річний звітний період.