Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Щодо особливостей заповнення Декларації з екологічного податку в 2024 році

, опубліковано 31 січня 2024 о 14:06

Добропільська ДПІ Головного управліня ДПС у Донецькій області інформуює, що відповідно до п. 240.1 ст. 240 Податкового кодексу України платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

 розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);

 утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);

 тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Кодексом передбачено, що у разі, якщо платник податку з початку року не планує здійснення викидів, скидів, розміщення чи утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти відповідну заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку.

Податкові зобов’язання з екологічного податку за викиди двоокису виникають у суб’єктів господарювання, у яких сукупний річний обсяг викидів двоокису перевищує 500 тон.

Податкові зобов’язання з екологічного податку за скиди, що відбуватимуться у період з 1 січня 2024 року до 31 грудня 2024 року включно обчислюються за ставкою, що відповідає 90 відсоткам розміру ставки, зазначеної в пунктах 245.1 і 245.2 статті 245 Податкового кодексу.

Платники податку складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №715,  подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.  

Звертаємо увагу, що форми Декларації та додатків до неї з 2024 року змінено в частині виключення обов’язку нарахування в них пені (наказ Міністерства фінансів України від 07.09.2023 № 488 «Про затвердження змін до форми Податкової декларації екологічного податку», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 21.09.2023 за № 1666/40722).  

Таким чином, платники зобов’язані декларувати податкові зобов’язання з екологічного податку за зміненими формами Декларації та додатків, починаючи із звітного періоду 4 кварталу 2023  року.

Також звертаємо увагу, що оскільки екологічний податок в частині викидів справляється окремо за викиди двоокису, який зараховується до спеціального фонду Державного бюджету, то платникам необхідно заповнювати два окремі додатки 1 до Декларації.

Декларації подаються за:

-         Викиди, викиди двоокису, скиди та розміщення до підрозділу контролюючого органу за місцем розміщення стаціонарних джерел викидів, викидів двоокису, скидів та спеціально відведених для цього місць чи об’єктів розміщення;

Утворення, тимчасове зберігання – за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих оганах.