Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

До уваги боржників – податкова застава!

, опубліковано 28 жовтня 2020 о 15:44

Бахмутські податківці нагадують, що з метою забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків, визначених цим Податковим кодексом України (далі – Кодекс), майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу.

Право податкової застави виникає:

- у разі несплати у строки, встановлені Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;

- у разі несплати у строки, встановлені Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, - з дня виникнення податкового боргу;

- з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань  у випадку, визначеному в пункті 100.11 статті 100 Кодексу.

Слід зауважити, що право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім випадків, передбачених пунктом 89.5 Кодексу, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

Майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.

Відмова платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, не звільняє такого платника податків від поширення права податкової застави на описане майно. У такому випадку опис здійснюється у присутності не менш як двох понятих.

У разі якщо на момент складення акта опису майно відсутнє або його балансова вартість менша від суми податкового боргу, право податкової застави поширюється на інше майно, на яке платник податків набуде право власності у майбутньому до погашення податкового боргу в повному обсязі.

Важливо зазначити, що до прийняття відповідного рішення контролюючим органом платник податків не має права відчужувати таке майно.